Zalo

Hotline: 0918144292 Email: ngockimchau@gmail.com

Địa chỉ: 172 Phó Cơ Điều, P. 6, Q.11, TP Hồ Chí Minh

NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM

Được dùng trong sản xuất, chế biến, tăng kết cấu và hương vị cho thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thủy sản…

Khoai tây vảy Emflake 3806 của Emsland (Đức)

Khoai tây vảy Emflake 3806 của Emsland (Đức)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dextrose Monohydrate M của Roquette (Pháp)

Dextrose Monohydrate M của Roquette (Pháp)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gluten lúa mì Roquette (Pháp)

Gluten lúa mì Roquette (Pháp)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gluten lúa mì Xinrui (Trung Quốc)

Gluten lúa mì Xinrui (Trung Quốc)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột bắp Roquette  sản xuất tại Ý, Pháp

Tinh bột bắp Roquette sản xuất tại Ý, Pháp

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột bắp Roquette sản xuất tại Ấn Độ

Tinh bột bắp Roquette sản xuất tại Ấn Độ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột bắp Cargill (Mỹ) sản xuất tại Trung Quốc

Tinh bột bắp Cargill (Mỹ) sản xuất tại Trung Quốc

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột đậu Hà Lan của Emsland (Đức)

Tinh bột đậu Hà Lan của Emsland (Đức)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột khoai tây Emsland (Đức)

Tinh bột khoai tây Emsland (Đức)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột khoai tây Meelunie (Pháp, Hà Lan)

Tinh bột khoai tây Meelunie (Pháp, Hà Lan)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột khoai tây Roquette (Pháp)

Tinh bột khoai tây Roquette (Pháp)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột lúa mì Roquette (Pháp)

Tinh bột lúa mì Roquette (Pháp)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột lúa mì Manildra (Úc)

Tinh bột lúa mì Manildra (Úc)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột bắp Ambuja (Ấn Độ)

Tinh bột bắp Ambuja (Ấn Độ)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khoai tây vảy Emflake 3806 của Emsland (Đức)

Khoai tây vảy Emflake 3806 của Emsland (Đức)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dextrose Monohydrate M của Roquette (Pháp)

Dextrose Monohydrate M của Roquette (Pháp)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

DEXTROSE MONOHYDRATE M CỦA ROQUETTE 

DEXTROSE MONOHYDRATE M CỦA ROQUETTE 

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gluten lúa mì Roquette (Pháp)

Gluten lúa mì Roquette (Pháp)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Gluten lúa mì Xinrui (Trung Quốc)

Gluten lúa mì Xinrui (Trung Quốc)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột bắp Roquette  sản xuất tại Ý, Pháp

Tinh bột bắp Roquette sản xuất tại Ý, Pháp

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột bắp Roquette sản xuất tại Ấn Độ

Tinh bột bắp Roquette sản xuất tại Ấn Độ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột bắp Cargill (Mỹ) sản xuất tại Trung Quốc

Tinh bột bắp Cargill (Mỹ) sản xuất tại Trung Quốc

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột đậu Hà Lan của Emsland (Đức)

Tinh bột đậu Hà Lan của Emsland (Đức)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột khoai tây Emsland (Đức)

Tinh bột khoai tây Emsland (Đức)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột khoai tây Meelunie (Pháp, Hà Lan)

Tinh bột khoai tây Meelunie (Pháp, Hà Lan)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột khoai tây Roquette (Pháp)

Tinh bột khoai tây Roquette (Pháp)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột lúa mì Roquette (Pháp)

Tinh bột lúa mì Roquette (Pháp)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột lúa mì Manildra (Úc)

Tinh bột lúa mì Manildra (Úc)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột bắp Ambuja (Ấn Độ)

Tinh bột bắp Ambuja (Ấn Độ)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

PHỤ GIA THỰC PHẨM

Chuyên phân phối các loại chất tạo ẩm, tạo ngọt, chất bảo quản, chất độn… dùng trong sản xuất thực phẩm, bánh kẹo…

Glycerine tinh chế của Wilmar (Indonesia)

Glycerine tinh chế của Wilmar (Indonesia)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Refined glycerine của Vance (INS 422), xuất xứ Malaysia

Refined glycerine của Vance (INS 422), xuất xứ Malaysia

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sorbitol bột P20/60 của Roquette (Pháp)

Sorbitol bột P20/60 của Roquette (Pháp)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sorbitol NEOSORB 70/70 của Roquette (Pháp)

Sorbitol NEOSORB 70/70 của Roquette (Pháp)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sorbitol NEOSORB 70/70 của Roquette (Pháp) sản xuất tại Trung Quốc

Sorbitol NEOSORB 70/70 của Roquette (Pháp) sản xuất tại Trung Quốc

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sorbitol SORBIDEX 71205 của Cargill (Mỹ) sản xuất tại Indonesia

Sorbitol SORBIDEX 71205 của Cargill (Mỹ) sản xuất tại Indonesia

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Clearam CH 10 20 Roquette (Pháp) sản xuất tại Ý

Clearam CH 10 20 Roquette (Pháp) sản xuất tại Ý

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Clearam CH 20 20 Roquette (Pháp) sản xuất tại Ý

Clearam CH 20 20 Roquette (Pháp) sản xuất tại Ý

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Pregeflo CH 20 Roquette (Pháp) sản xuất tại Ý

Pregeflo CH 20 Roquette (Pháp) sản xuất tại Ý

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Emflo TV 300 của Emsland (Đức) sản xuất tại Thái Lan

Emflo TV 300 của Emsland (Đức) sản xuất tại Thái Lan

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột khoai mì biến tính CMS-C1 (INS1412), xuất xứ Thái Lan

Tinh bột khoai mì biến tính CMS-C1 (INS1412), xuất xứ Thái Lan

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột khoai mì biến tính EMES TA 02 (INS1420), xuất xứ Thái Lan

Tinh bột khoai mì biến tính EMES TA 02 (INS1420), xuất xứ Thái Lan

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột khoai mì biến tính EMFLO TVA 23 (INS1414), xuất xứ Thái Lan

Tinh bột khoai mì biến tính EMFLO TVA 23 (INS1414), xuất xứ Thái Lan

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Glycerine tinh chế của Wilmar (Indonesia)

Glycerine tinh chế của Wilmar (Indonesia)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Refined glycerine của Vance (INS 422), xuất xứ Malaysia

Refined glycerine của Vance (INS 422), xuất xứ Malaysia

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sorbitol bột P20/60 của Roquette (Pháp)

Sorbitol bột P20/60 của Roquette (Pháp)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sorbitol NEOSORB 70/70 của Roquette (Pháp)

Sorbitol NEOSORB 70/70 của Roquette (Pháp)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sorbitol NEOSORB 70/70 của Roquette (Pháp) sản xuất tại Trung Quốc

Sorbitol NEOSORB 70/70 của Roquette (Pháp) sản xuất tại Trung Quốc

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sorbitol SORBIDEX 71205 của Cargill (Mỹ) sản xuất tại Indonesia

Sorbitol SORBIDEX 71205 của Cargill (Mỹ) sản xuất tại Indonesia

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Clearam CH 10 20 Roquette (Pháp) sản xuất tại Ý

Clearam CH 10 20 Roquette (Pháp) sản xuất tại Ý

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Clearam CH 20 20 Roquette (Pháp) sản xuất tại Ý

Clearam CH 20 20 Roquette (Pháp) sản xuất tại Ý

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Pregeflo CH 20 Roquette (Pháp) sản xuất tại Ý

Pregeflo CH 20 Roquette (Pháp) sản xuất tại Ý

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Emflo TV 300 của Emsland (Đức) sản xuất tại Thái Lan

Emflo TV 300 của Emsland (Đức) sản xuất tại Thái Lan

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột khoai mì biến tính CMS-C1 (INS1412), xuất xứ Thái Lan

Tinh bột khoai mì biến tính CMS-C1 (INS1412), xuất xứ Thái Lan

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột khoai mì biến tính EMES TA 02 (INS1420), xuất xứ Thái Lan

Tinh bột khoai mì biến tính EMES TA 02 (INS1420), xuất xứ Thái Lan

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tinh bột khoai mì biến tính EMFLO TVA 23 (INS1414), xuất xứ Thái Lan

Tinh bột khoai mì biến tính EMFLO TVA 23 (INS1414), xuất xứ Thái Lan

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

NGỌC KIM CHÂU

HƠN 20 NĂM KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC PHÂN PHỐI NGUYÊN LIỆU VÀ PHỤ GIA THỰC PHẨM

Công Ty TNHH Thương Mại Ngọc Kim Châu là một trong những nhà nhập khẩu và phân phối nguyên liệu thực phẩm và phụ gia thực phẩm uy tín hiện nay. Các sản phẩm chính bao gồm:
Phụ gia thực phẩm: Tinh bột bắp và tinh bột khoai mỳ biến tính, các chất Sorbitol, Glycerol...
Nguyên liệu thực phẩm: Chế phẩm rau củ, nguyên liệu Glucoza, Gluten, tinh bột bắp, tinh bột đậu Hà Lan, tinh bột khoai tây, tinh bột lúa mì...

Ưu điểm nổi bật của các sản phẩm cung cấp bởi Ngọc Kim Châu:
Nhập khẩu 100% từ các công ty lớn, lâu đời và uy tín trên thế giới như: Roquette (Pháp), Emsland (Đức), Cargill (Mỹ), Sorini (Indonesia)...
☑ Đã được thông qua đo lường chất lượng nghiêm ngặt bởi các cơ quan kiểm định trong nước, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người sử dụng.

Với đội ngũ nhân viên hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng đem đến cho Quý khách những sản phẩm phụ gia và nguyên liệu thực phẩm đạt chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Công Ty TNHH Thương Mại Ngọc Kim Châu

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Chất lượng tốt nhất

Các sản phẩm đều có nguồn gốc rõ ràng, được chọn lọc từ các đối tác, tập đoàn quốc tế uy tín, và được Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y Tế cấp phép chứng nhận. Chúng tôi kiểm soát chặt chẽ chất lượng từng nguyên liệu trước khi tới tay khách hàng.

Đội ngũ tận tình

Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản với gần 20 năm kinh nghiệm, luôn muốn mang đến những sản phẩm đạt chuẩn chất lượng nhất cùng dịch vụ chăm sóc tuyệt vời, đảm bảo quyền lợi và sự an tâm, hài lòng tối ưu cho Quý khách hàng.

Khách hàng tín nhiệm cao

Với việc cung cấp các nguyên liệu, phụ gia đảm bảo về nguồn gốc đi kèm mức giá cạnh tranh, chúng tôi đã xây dựng được mạng lưới khách hàng lớn mạnh, phủ rộng khắp ba miền, khẳng định vị trí của Ngọc Kim Châu trên thị trường nội địa và quốc tế.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công Ty TNHH Thương Mại Ngọc Kim Châu

Địa chỉ: 172 Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028)38554006

Hotline: 0918144292

Email: ngockimchau@gmail.com

Mr. Lê Việt Dũng

Mr. Lê Việt Dũng

Giám đốc

0913915533

Zalo icon Email icon

Chúng tôi là một trong những đơn vị uy tín chuyên nhập khẩu và phân phối đa dạng các loại nguyên liệu thực phẩm và phụ gia thực phẩm tới từ nhiều thương hiệu quốc tế lâu đời, chất lượng được đo lường nghiêm ngặt, cam kết an toàn cho người dùng.

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công Ty TNHH Thương Mại Ngọc Kim Châu

Địa chỉ: 172 Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028)38554006

Hotline: 0918144292

Email: ngockimchau@gmail.com

Công Ty TNHH Thương Mại Ngọc Kim Châu
Địa chỉ: 172 Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐKKD-MST số: 0303186191 - Do: Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP HCM cấp ngày 08/01/2004
Chịu trách nhiệm nội dung - Lê Việt Dũng
© Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Thương Mại Ngọc Kim Châu. Designed by Trang Vàng Việt Nam